Ảnh chụp màn hình

File Compact Wizard 1.0.2 dành cho Windows

File Compact Wizard có thể tạo các liên kết cứng. Bạn có thể làm điều đó bằng tay hoặc từ các kết quả phân tích đĩa của bạn cho các kết quả dữ liệu trùng lặp. Điều này sẽ giúp bạn không sử dụng không gian cho các tập tin sao lưu lưu trữ. Chức năng của các liên kết cứng chỉ có thể được sử dụng trên các ổ đĩa NTFS.

Ảnh chụp màn hình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *