Giới thiệu

AllSharewareProducts.com là một trang web mà tôi đã tạo ra để xem lại các sản phẩm shareware trực tuyến. Là một kỹ thuật viên CNTT, tôi luôn được yêu cầu giới thiệu nhiều phần mềm miễn phí khác, vì vậy đây là một trang web tôi sẽ làm việc trong thời gian rảnh rỗi của tôi, hơn như một sở thích mà còn để giáo dục mọi người. Tôi sẽ xem xét phần mềm chia sẻ khác nhau và sẽ đưa ra ý kiến ​​trung thực của tôi dựa trên việc sử dụng cá nhân của tôi từ nó.

Sản phẩm Shareware là gì?

Shareware (còn được gọi là phần mềm dùng thử hoặc demoware, đôi khi thậm chí là phần mềm miễn phí) là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả phần mềm tự do. Phần lớn thời gian, phần mềm miễn phí này dùng để dùng thử và đi kèm với một ngày hết hạn để giới hạn thời gian bạn có thể sử dụng nó; ví dụ như 30 ngày. Shareware cũng thường bị hạn chế đối với những chức năng mà bạn có thể sử dụng, ví dụ như phiên bản miễn phí của phần mềm (shareware) chỉ có thể cho phép người dùng sử dụng một số ít các tính năng như là một cách để cám dỗ họ mua hàng đầy đủ. Tôi thường mô tả phần mềm chia sẻ dưới dạng ‘phần mềm mẫu’, bạn có thể kiểm tra nó, sử dụng nó miễn phí nhưng để tiếp tục sử dụng nó (hoặc nhiều tính năng) bạn sẽ cần phải mua nó.

Nhiều người tải về phần mềm chia sẻ vì nó miễn phí và muốn tiếp tục sử dụng nó sau ngày hết hạn. Bạn thực sự có thể có được các ứng dụng phần mềm chia sẻ mà “thủ thuật” máy tính liên quan đến ngày cài đặt ứng dụng, vì vậy bạn có thể tiếp tục sử dụng một ứng dụng phần mềm miễn phí cho đến khi nào bạn muốn. NÀY LÀ MÌNH! Không có từ nào khác để mô tả nó, nó LÀ THẾ GIỚI. Phần mềm chia sẻ có ở đó và chỉ được sử dụng một số ngày nhất định, bằng cách kéo dài ngày hết hạn mà bạn đang “nứt” phần mềm và do đó ăn cắp gói hoặc “ăn cắp” nó. Hãy tôn trọng phần mềm và công việc khó khăn đã đi vào đó bởi các nhà phát triển, nếu bạn thích nó; mua nó!