Thay đổi hình nền 1.2.2

Thay đổi hình nền 1.2.2
Tiện ích này là một trình bảo vệ màn hình tuyệt vời cho thấy các bộ sưu tập hình ảnh yêu thích của bạn tại thời gian nhàn rỗi của máy tính. Bạn có thể thiết lập hài lòng hiện đang hiển thị hình ảnh làm hình nền máy tính để bàn của bạn với một phím. Bạn có thể lên lịch các bộ sưu tập hình ảnh chuyển đổi hoặc chuyển đổi giữa chúng bằng cách nhấn phím nóng. Bạn có thể quay lại một bức ảnh được hiển thị trước đó. Bạn có thể giữ hình ảnh thú vị trên màn hình trong một thời gian. Và, cuối cùng, bạn có thể sử dụng trình bảo vệ màn hình này miễn phí trong 30 ngày. Không có chức năng nào sẽ bị chặn sau thời gian dùng thử miễn phí này, chỉ một văn bản nhắc nhở nhỏ sẽ được hiển thị ở một số hình ảnh!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *